Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Luận văn Thạc sỹ Khoa học máy tính Phương pháp phân tích trang văn bản dựa trên Tab-stop

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 17/11/2016
Dung lượng: 3,626Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:
Nhà xuất bản: Sưu Tầm
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 68
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 1
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Chƣơng 1: Trình bày nội dung trang văn bản và các phương pháp tiền xử lý trang văn bản, cấu trúc trang tài liệu và quá trình phân tích trang tài liệu

Chƣơng 2: Trình bày một số phương pháp phân tích trang tài liệu, từ đó đánh giá ưu nhược điểm để lựa chọn kỹ thuật Tab-Stop cho chương trình thử nghiệm.

Chƣơng 3: Cài đặt chương trình Demo và đánh giá kết quả chương trình

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.89625 sec| 1906.336 kb