Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành Tự động hóa Thiết kế bộ điều khiển mờ trượt điều khiển tốc độ động cơ

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 17/11/2016
Dung lượng: 1,024Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:
Nhà xuất bản: Sưu Tầm
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 104
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 1
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Mục lục

Nội dung Trang

Lời nói đầu

Mục lục

Ch-ơng I Giới thiệu chung về điều khiển mờ và vai trò

ứng dụng trong thực tế

6

I.1 Cấu trúc cơ bản 7

I.2 Không gian Input – Output 8

I.3 Khâu mờ ho á 8

I.4 Cơ sở c ác luật mờ 9

I.5 Mô tơ suy diễn 9

I.6 Khâu giải mờ 10

I.7 ứng dụng 10

Ch-ơng II Lôgic mờ và c ác tập mờ cơ bản 14

II.1 Kiến thức cơ bản về lôgic mờ 14

II.1.1 Ôn nhanh về lôgic mệnh đề cổ điển 14

II.1.2 Lôgic mờ 15

II.1.2.1 Phép phủ định 15

II.1.2.2 Một c ách định nghĩa phần bù của một tập mờ 16

II.1.2.3 Phép hội 17

II.1.2.4 Định nghĩa tổng qu át phép giao của hai tập mờ 18

II.1.2.5 Phép tuyển 18

II.1.2.6 Định nghĩa tổng qu át phép hợp của hai tập mờ 19

II.1.2.7 Một số quy t3/4c với phép hội và phép tuyển 20

II.1.2.8 Luật De Morgan 21

II.1.2.9 Phép kéo theo 22

Luận v ăn tốt nghiệp ? 4 ?

S? húa b?i Trung tõm H?c li?u – é?i h?c Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn

II.1.2.10 Một số d1ng hàm kéo theo cụ thể 24

II.1.3 Quan hệ mờ 24

II.1.3.1 Quan hệ mờ và phép hợp thành 24

II.1.3.2 Phép hợp thành 25

II.1.3.3 Tính chuyển tiếp 26

II.1.3.4 Ph-ơng trình quan hệ mờ 26

II.1.4 Suy luận xấp xỉ và suy diễn mờ 27

Ch-ơng III điều khiển mờ 33

III.1 Nguyan lý làm việc 35

III.2 Lý thuyết tập mờ trong điều khiển 39

III.2.1 Định nghĩa tập mờ 39

III.2.2 Phép suy diễn mờ 42

III.2.2.1 X ác định c ác gi á trị của mệnh đề hợp thành 42

III.2.2.2 Phép tính suy diễn mờ 46

III.2.3 Phép hợp mờ 47

III.2.3.1 X ác định c ác gi á trị của luật hợp thành 47

III.2.3.2 Phép tính hợp c ác tập mờ 49

III.2.4 Giải mờ 50

III.2.4.1 Ph-ơng ph áp điểm cực đ1i 51

III.2.4.2 Ph-ơng ph áp điểm trọng tâm 52

III.3 Bộ điều khiển mờ 56

III.3.1 Cấu trúc của một bộ điều khiển mờ 56

III.3.1.1 Mờ ho á 57

III.3.1.2 Thiết bị hợp thành 58

III.3.1.3 Khâu giải mờ 60

III.3.2 Thiết kế bộ điều khiển mờ 61

Luận v ăn tốt nghiệp ? 5 ?

S? húa b?i Trung tõm H?c li?u – é?i h?c Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn

III.3.2.1 C ác b-ớc thực hiện chung 61

III.3.2.2 Quan hệ truyền đ1t 62

III.3.2.3 Tổng hợp bộ điều khiển có quan hệ truyền đ1t cho

tr-ớc

64

III.3.3 Cấu trúc bộ điều khiển mờ thông minh 66

III.3.3.1 Thích nghi trực tiếp và gi án tiếp 67

III.3.3.2 Bộ điều khiển mờ tự chỉnh cấu trúc 68

III.3.3.3 Bộ điều khiển mờ tự chỉnh có mô hình theo dõi 69

III.3.3.4 Bộ điều khiển mờ lai 71

Ch-ơng IV điều khiển tr-ợt và ý nghĩa ứng dụng trong

điều khiển thích nghi bền vững

73

IV.1 Xuất ph át điểm của ph-ơng ph áp điều khiển tr-ợt 73

IV.2 Thiết kế bộ điều khiển tr-ợt ổn định bền vững 76

IV.3 Thiết kế bộ điều khiển tr-ợt b ám bền vững 82

Ch-ơng V Xây dung bộ điều khiển mờ tr-ợt 84

V.1 Thiết kế luật điều khiển tr-ợt cho động cơ điện 84

V.2 Cơ sở hệ điều khiển tr-ợt mờ từ điều khiển tr-ợt

kinh điển

85

V.3 C ác b-ớc thực hiện thiết kế bộ điều khiển mờ 87

V.4 Thiết kế bộ điều khiển mờ tr-ợt cho động cơ 88

Ch-ơng VI Mô phỏng và nhận xét kết quả 92

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

4.18221 sec| 1923.789 kb