Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Ngân hàng - Tín dụng

Số file/trang:
Giáo trình lý thuyết Tài Chính - Phạm Thị Lan Anh

Giáo trình lý thuyết Tài Chính - Phạm Thị Lan Anh

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập cho các trường THCN tại Hà Nội, Đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật ...

Lượt xem: 94

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng - Phan Thị Thanh Hà

Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng - Phan Thị Thanh Hà

Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng nhằm giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về tiền tệ - tín dụng, ngân hàng và các phương thức thanh toán ...

Lượt xem: 110

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về tiền tệ...

Lượt xem: 102

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - ĐH Đà Lạt

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - ĐH Đà Lạt

Nền kinh tế thị trường đang hình thành và phát triển rõ nét ở Việt Nam. Việc nhận thức những vấn đề trọng tâm về kinh tế thị trường là một trong những nội dung quan trọng ...

Lượt xem: 102

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - TS.Mai Văn Bạn

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - TS.Mai Văn Bạn

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại do TS.Mai Văn Bạn làm chủ biên gồm 6 chương, được biên soạn trong mối liên hệ với các môn học thuộc ngành tài chính ngân hàng ...

Lượt xem: 140

Lượt tải: 8

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Thanh toán quốc tế - TS Trần Hoàng Ngân

Giáo trình Thanh toán quốc tế - TS Trần Hoàng Ngân

Giáo trình Thanh toán quốc tế - TS Trần Hoàng Ngân có kết cấu gồm 3 chương với nội dung: Hối đoái, phương tiện thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán quốc tế...

Lượt xem: 231

Lượt tải: 9

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Thanh toán quốc tế trong Du lịch - TS. Trần Thị Minh Hòa

Giáo trình Thanh toán quốc tế trong Du lịch - TS. Trần Thị Minh Hòa

Giáo trình "Thanh toán quốc tế trong Du lịch" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế trong du lịch ...

Lượt xem: 145

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình thị trường hối đoái - GS.TS. Lê Văn Tư

Giáo trình thị trường hối đoái - GS.TS. Lê Văn Tư

Thị trường Hối đoái được xuất bản với mong muốn cung câp cho bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về một lãnh vực hoạt động kinh tế còn hết sức mới mẻ và phức tạp...

Lượt xem: 109

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Tiền tệ ngân hàng - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

Tiền tệ ngân hàng - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

Tiền tệ ngân hàng do PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) biên soạn gồm 9 chương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ...

Lượt xem: 145

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Tiền tệ ngân hàng - TS. Nguyễn Minh Kiều

Tiền tệ ngân hàng - TS. Nguyễn Minh Kiều

Giáo trình Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính ...

Lượt xem: 125

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính trình bày nội dung kiến thức về khái niệm tiền, tổng quan về hệ thống tài chính, tìm hiểu lãi suất, hình thái diễn biến của lãi suất ...

Lượt xem: 93

Lượt tải: 6

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Tiền và hoạt động ngân hàng - TS. Lê Vinh Danh

Tiền và hoạt động ngân hàng - TS. Lê Vinh Danh

Tiền & hoạt động ngân hàng trình bày một cách hệ thống về tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ; hoạt động của ngân hàng; tiền tệ và tài chính quốc tế ...

Lượt xem: 98

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
0.31191 sec| 673.125 kb