Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online
  • Skype 0169.6314689
  • Skype 0169.6314689

Nhà riêng – Biệt thự

Số file/trang:
Hồ sơ nhà ở gia đình 3.18x10.18

Hồ sơ nhà ở gia đình 3.18x10.18

Hồ sơ nhà ở gia đình 3.18x10.18 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cấp điện

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4x21.95

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4x21.95

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4x21.95 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp – thoát nước + Chi tiết cầu thang + Chi tiết WC + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 23

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x21

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x21

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x21 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp – thoát nước + Chi tiết cầu thang + Chi tiết cửa + Chi tiết WC + Mặt bằng chiếu sáng

Lượt xem: 58

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 22/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x20

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x20

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x20 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cầu thang + Chi tiết cửa + Chi tiết WC + Chi tiết cổng, tường rào + Chi tiết MB trần đèn trệt

Lượt xem: 41

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x15

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x15

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x15 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp – thoát nước

Lượt xem: 51

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế Nhà phố Karaoke đẹp 5x16.3

Hồ sơ thiết kế Nhà phố Karaoke đẹp 5x16.3

Hồ sơ thiết kế Karaoke - Nhà phố đẹp 5x16.3

Lượt xem: 1149

Lượt tải: 244

Người đăng: Hakts

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 10.4x22.2

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 10.4x22.2

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 10.4x22.2 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết hệ thống điện + Chi tiết cấp- thoát nước

Lượt xem: 18

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x16.5

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x16.5

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x16.5 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cấp điện + Chi tiết cấp thoát nước + Chi tiết tự hoại + Chi tiết MB bố trí điện thoại, tivi

Lượt xem: 57

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà phố 5x19

Hồ sơ thiết kế nhà phố 5x19

Hồ sơ thiết kế nhà phố 5x19 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết MB trần + Chi tiết cấp thoát nước

Lượt xem: 83

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5.4x5.7

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5.4x5.7

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5.4x5.7 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cầu thang + Chi tiết cửa + Chi tiết WC + Chi tiết bể + Chi tiết bồn hoa + Chi tiết KC + Chi tiết thống kê thép

Lượt xem: 17

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết biệt thự 10.2x18.1

Hồ sơ chi tiết biệt thự 10.2x18.1

Hồ sơ chi tiết biệt thự 10.2x18.1 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết điện + Chi tiết nước

Lượt xem: 26

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x7

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x7

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x7 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết điện + Chi tiết nước + Chi tiết cầu thang + Chi tiết cửa + Chi tiết WC

Lượt xem: 11

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết các phương án thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 6.63x16.35

Hồ sơ chi tiết các phương án thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 6.63x16.35

Hồ sơ chi tiết các phương án thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 6.63x16.35 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng của 3 phương án

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết các phương án thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 4.1x16.9

Hồ sơ chi tiết các phương án thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 4.1x16.9

Hồ sơ chi tiết các phương án thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 4.1x16.9 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng của 3 phương án

Lượt xem: 28

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ kiến trúc nhà ở gia đình 4x12

Hồ sơ kiến trúc nhà ở gia đình 4x12

Hồ sơ kiến trúc nhà ở gia đình 4x12 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cửa

Lượt xem: 36

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
5.11867 sec| 1607.125 kb