Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online
  • Skype 0169.6314689
  • Skype 0169.6314689

Nhà riêng – Biệt thự

Số file/trang:
Hồ sơ kiến trúc nhà ở gia đình 4.2x18.9

Hồ sơ kiến trúc nhà ở gia đình 4.2x18.9

Hồ sơ kiến trúc nhà ở gia đình 4.2x18.9 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 23

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ kiến trúc nhà ở gia đình 7.5x17.7

Hồ sơ kiến trúc nhà ở gia đình 7.5x17.7

Hồ sơ kiến trúc nhà ở gia đình 7.5x17.7 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt

Lượt xem: 5

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 5.7x11.9

Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 5.7x11.9

Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 5.7x11.9 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 17

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.475x15.75

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.475x15.75

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.475x15.75 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cổng + Chi tiết mặt bằng xây dựng + Chi tiết MB cấp thoát nước

Lượt xem: 14

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 21/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 5.32x6.11

Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 5.32x6.11

Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 5.32x6.11 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 8x15

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 8x15

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 8x15 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu + Họa đồ vị trí

Lượt xem: 19

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 5x13.2

Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 5x13.2

Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình 5x13.2 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 9

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x16.5

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x16.5

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x16.5 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu + Họa đồ vị trí

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 3.6x19

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 3.6x19

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 3.6x19 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 11

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5.38x20

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5.38x20

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5.38x20 bao gồm: + Họa đồ vị trí + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x23.5

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x23.5

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5x23.5 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 15

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 10x20

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 10x20

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 10x20 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu + Chi tiết bể nước + Chi tiết MB bố trí điện + Chi tiết MB đèn trần + Chi tiết MB lắp điều hòa

Lượt xem: 10

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 9.4x15.38

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 9.4x15.38

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 9.4x15.38 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cầu thang + Chi tiết kết cấu + Họa đồ vị trí

Lượt xem: 24

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.5x16.8

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.5x16.8

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.5x16.8 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 11

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x16.8

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x16.8

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x16.8 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 10

Lượt tải: 2

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
1.12027 sec| 1605.836 kb