Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online
  • Skype 0169.6314689
  • Skype 0169.6314689

Nhà riêng – Biệt thự

Số file/trang:
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x16.8

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x16.8

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 4.5x16.8 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 18

Lượt tải: 2

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 10x11.3

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 10x11.3

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 10x11.3 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 26

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà phố gia đình 5x20

Hồ sơ chi tiết nhà phố gia đình 5x20

Hồ sơ chi tiết nhà phố gia đình 5x20 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 65

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.5x20

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.5x20

Hồ sơ chi tiết nhà ở tư nhân 4.5x20 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 24

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà ở gia đình 5.2x19.29

Hồ sơ thiết kế nhà ở gia đình 5.2x19.29

Hồ sơ thiết kế nhà ở gia đình 5.2x19.29 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 11

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Đồ án kết cấu bê tông

Đồ án kết cấu bê tông

Đồ án kết cấu bê tông bao gồm: + Bố trí thép dầm + Thống kê thép + Tổng hợp cốt thép toàn sàn ...

Lượt xem: 7

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thi công móng

Đồ án tốt nghiệp thi công móng

Đồ án tốt nghiệp thi công móng bao gồm: + Mặt bằng thi công + Tiến độ thi công + Bố trí nhân lực, ...

Lượt xem: 14

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5.5x12.11

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5.5x12.11

Hồ sơ chi tiết nhà ở gia đình 5.5x12.11 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết tủ bếp + Chi tiết trần thạch cao + Chi tiết MB định vị dầm, cọc, móng + Chi tiết cửa ...

Lượt xem: 76

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết biệt thự phố 8x20 kiểu Pháp

Hồ sơ chi tiết biệt thự phố 8x20 kiểu Pháp

Hồ sơ chi tiết biệt thự phố 8x20 kiểu Pháp bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 85

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết biệt thự 11x12 kiểu cổ

Hồ sơ chi tiết biệt thự 11x12 kiểu cổ

Hồ sơ chi tiết biệt thự 11x12 kiểu cổ bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 42

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 7x12

Hồ sơ chi tiết biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 7x12

Hồ sơ chi tiết biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 7x12 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cầu thang + Chi tiết cửa + Chi tiết WC + Chi tiết kết cấu

Lượt xem: 99

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 10x15

Hồ sơ thiết kế biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 10x15

Hồ sơ thiết kế biệt thự kiến trúc kiểu Pháp 10x15 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 74

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ chi tiết biệt thự 8x8 kiểu Pháp

Hồ sơ chi tiết biệt thự 8x8 kiểu Pháp

Hồ sơ chi tiết biệt thự 8x8 kiểu Pháp bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 37

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế mẫu biệt thự ven sông

Hồ sơ thiết kế mẫu biệt thự ven sông

Hồ sơ thiết kế mẫu biệt thự ven sông bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết cửa + Cảnh quan cây xanh + Chi tiết trần, lát sàn

Lượt xem: 18

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế chi tiết nhà ở gia đình 5x20

Hồ sơ thiết kế chi tiết nhà ở gia đình 5x20

Hồ sơ thiết kế chi tiết nhà ở gia đình 5x20 bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết trần + Chi tiết sân vườn + Chi tiết cầu thang + Chi tiết ban công + Chi tiết bacony

Lượt xem: 25

Lượt tải: 0

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 19/08/2016

Chi tiết
1.90988 sec| 1606.25 kb