Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Nhà riêng – Biệt thự

Số file/trang:
Bản vẽ xin phép xây dựng nhà 3 tầng

Bản vẽ xin phép xây dựng nhà 3 tầng Tested

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà 3 tầng mặt phố gồm : +mặt đứng. +mặt bằng các tầng. +mặt cắt. +chi tiết nhà vệ sinh. +mặt bằng mái.

Lượt xem: 83

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản vẽ xin phép xây dựng nhà 10,5x19

Bản vẽ xin phép xây dựng nhà 10,5x19 Tested

Bản vẽ xin phép xây dựng nhà 10,5x19 gồm: +mặt đứng. +mặt bằng các tầng. +mặt cắt. +mặt bằng móng đá kiềng. +mặt bằng đá mái –sê nô

Lượt xem: 35

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế kĩ thuật diện tích 5 x 15m

Hồ sơ thiết kế kĩ thuật diện tích 5 x 15m Tested

Hồ sơ thiết kế kĩ thuật nhà 5x15 gồm: +mặt đứng. +mặt cắt. +mặt bằng. +măt bằng hầm vệ sinh

Lượt xem: 41

Lượt tải: 0

Người đăng: tiutiu

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Nhà ở gia đình 3 tầng NK-Cần thơ

Nhà ở gia đình 3 tầng NK-Cần thơ

Hồ sơ thiết kế nhà ở 3 tầng bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 317

Lượt tải: 1

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nhà gia đình chi tiết 16,32x5,54

Bản thiết kế nhà gia đình chi tiết 16,32x5,54

Hồ sơ thiết kế kết cấu chi tiết 16,32x5,54 bao gồm: -Mặt bằng bố trí móng cột,đà kiềng,dầm sàn lầu... -Mặt cắt các cột bổ trụ -Mặt đứng

Lượt xem: 171

Lượt tải: 1

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế nha ở chi tiết 16,42x5,54

Bản thiết kế nha ở chi tiết 16,42x5,54

Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở chi tiết 16,42x5,54 bao gồm: - Mặt bằng khai triển: tầng trệt , tầng lửng,lầu, mái - Mặt đứng - -Mặt cắt

Lượt xem: 131

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
Bản thiết kế tòa nhà 6 x 20

Bản thiết kế tòa nhà 6 x 20

Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 6x14,5 bao gồm: -Mặt đứng -Mặt bằng -Mặt cắt

Lượt xem: 214

Lượt tải: 0

Người đăng: manhkts

Ngày đăng: 11/03/2016

Chi tiết
5.88103 sec| 1550.469 kb