Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ chi tiết cải tạo nhà ở gia đình 6.75x13.985

Người gửi: PhongKTS
Ngày đăng: 12/07/2016
Dung lượng: 2,093Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 10 bigz
Mô tả:

Hồ sơ chi tiết cải tạo nhà ở gia đình 6.75x13.985 bao gồm:
+ Mặt bằng
+ Mặt cắt
+ Mặt đứng
+ Mặt bằng bố trí thép
+ Dầm
+ Móng
+ Kết cấu thép
...

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

0.20811 sec| 688.133 kb