Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Quản lý nhà nước

Số file/trang:
Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - NXB Chính trị quốc gia

Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - NXB Chính trị quốc gia

Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI gồm 5 phần. Phần 1: Chiến lược phát triển giáo dục của một số quốc gia và tổ chức Quốc tế, phần 2: Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 ...

Lượt xem: 109

Lượt tải: 6

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - NXB Chính trị Quốc gia

Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - NXB Chính trị Quốc gia

Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trình bày về hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động tới doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam ...

Lượt xem: 88

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới - Bộ Thương mại

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới - Bộ Thương mại

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới được biên soạn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thông tin về các thị trường xuất khẩu cũng như giúp doanh nghiệp nắm bắt được những triển vọng ...

Lượt xem: 81

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học Học phần 4 - Nxb. Hà Nội

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học Học phần 4 - Nxb. Hà Nội

Phần 4: Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học do NXB Hà Nội ấn hành trình bày về nghiệp vụ quản lý trường tiểu học. Theo đó, nội dung của phần 4 là sự kế thừa ...

Lượt xem: 85

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường Tiểu học Học phần 3 - Nxb.Hà Nội

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường Tiểu học Học phần 3 - Nxb.Hà Nội

Đây là tài liệu giảng dạy và học tập cho các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là ... Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường Tiểu học: Học phần 3 - NXB Hà Nội.

Lượt xem: 84

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường Tiểu học Học phần 2 - Nxb.Hà Nội

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường Tiểu học Học phần 2 - Nxb.Hà Nội

Tiếp nối cuốn Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường Tiểu học học phần 1, học phần 2 của cuốn giáo trình trình bày về quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục...

Lượt xem: 78

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường Tiểu học Học phần 1 - Nxb.Hà Nội

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường Tiểu học Học phần 1 - Nxb.Hà Nội

Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học - Học phần 1: đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế xã hội và phát triển giáo dục được biên soạn với mục đích giúp người học ...

Lượt xem: 78

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường trung học cơ sở Tập II - ThS. Vũ Thành Vĩnh (chủ biên)

Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường trung học cơ sở Tập II - ThS. Vũ Thành Vĩnh (chủ biên)

Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường trung học cơ sở được chia làm 2 tập. Tập I gồm nội dung học phần I và học phần II. Tập II là nội dung học phần III gồm bài học số 7 đến bài học 18 ...

Lượt xem: 99

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường trung học cơ sở Tập 1 - ThS. Vũ Thành Vĩnh (chủ biên)

Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường trung học cơ sở Tập 1 - ThS. Vũ Thành Vĩnh (chủ biên)

Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường trung học cơ sở: Tập 1 được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo ...

Lượt xem: 103

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Chính sách kinh tế-xã hội - NXB Khoa học và kỹ thuật

Giáo trình Chính sách kinh tế-xã hội - NXB Khoa học và kỹ thuật

Giáo trình Chính sách kinh tế-xã hội có kết cấu nội dung trình bày gồm 13 chương học, giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, có hệ thống và quá trình hoạch định ...

Lượt xem: 134

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Điều khiển học kinh tế - PGS.TS. Bùi Minh Trí

Giáo trình Điều khiển học kinh tế - PGS.TS. Bùi Minh Trí

Điều khiển học kinh tế là một khoa học nghiên cứu và áp dụng các tư tưởng phương pháp của lý thuyết Hệ thống và Điều khiển học vào kinh tế ...

Lượt xem: 134

Lượt tải: 6

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc Nhà nước - NXB Thống kê

Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc Nhà nước - NXB Thống kê

Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc Nhà nước gồm hai phần, phần nghiệp vụ quản lý kho bạc Nhà nước trình bày nhiệm vụ và tổ chức kho bạc Nhà nước Việt Nam, quản lý các nguồn vốn tài chính ...

Lượt xem: 163

Lượt tải: 6

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Quản lý Ngân sách nhà nước - ThS. Phương Thị Hồng Hà

Giáo trình Quản lý Ngân sách nhà nước - ThS. Phương Thị Hồng Hà

Giáo trình Quản lý Ngân sách nhà nước do ThS. Phương Thị Hồng Hà biên soạn trình bày về: khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò của tổ chức hệ thống Ngân sách nhà nước; thu Ngân sách nhà nước ...

Lượt xem: 160

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình quản lý Nhà nước về Đất đai - TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Giáo trình quản lý Nhà nước về Đất đai - TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành quản lý đất đai của Nhà trường và các cơ sở đào tạo khác những kiên thức cơ bản nhất đối với quản lý nhà nước ...

Lượt xem: 125

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Tài chính công - GS.TS Vũ Văn Hóa

Giáo trình Tài chính công - GS.TS Vũ Văn Hóa

Giáo trình Tài chính công của GS.TS Vũ Văn Hóa trình bày những vấn đề lý luận và nghiệp vụ quản lý tài chính Nhà nước có sự liên hệ chặt chẽ với các cơ chế chính sách trong hoạt động tài chính ...

Lượt xem: 271

Lượt tải: 15

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 18/11/2016

Chi tiết
0.11606 sec| 704.938 kb