Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - NXB Chính trị quốc gia

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 18/11/2016
Dung lượng: 10,240Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Sưu tập
Nhà xuất bản: Sưu Tầm
Năm xuất bản: 2002
Số trang: 655
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 6
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI gồm 5 phần. Phần 1: Chiến lược phát triển giáo dục của một số quốc gia và tổ chức Quốc tế, phần 2: Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, phần 3: Các chính sách và giải pháp chung cấp hệ thống, phần 4: Chính sách giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non và...

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

0.11363 sec| 704.313 kb