Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc Nhà nước - NXB Thống kê

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 18/11/2016
Dung lượng: 10,240Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: ThS. Nguyễn Kim Quyến
Nhà xuất bản: NXB Thống Kê
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 453
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 6
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc Nhà nước gồm hai phần, phần nghiệp vụ quản lý kho bạc Nhà nước trình bày nhiệm vụ và tổ chức kho bạc Nhà nước Việt Nam, quản lý các nguồn vốn tài chính trong hệ thống kho bạc Nhà nước, tín dụng Nhà nước qua hệ thống kho bạc Nhà nước,...Phần nghiệp vụ kế toán kho bạc Nhà nước trình bày...

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

0.63201 sec| 704.492 kb