Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Một số vấn đề về dân tộc và phát triển - PGS.TS. Lê Ngọc Thắng

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 18/11/2016
Dung lượng: 10,240Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: PGS.TS. Lê Ngọc Thắng
Nhà xuất bản: Sưu Tầm
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 272
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 2
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Nội dung cuốn sách "Một số vấn đề về dân tộc và phát triển" đề cập đến một số nội dung về lý luận, chính sách dân tộc, các vấn đề kinh tế, mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong phát triển, vai trò của cơ quan công tác dân tộc và cơ quan hành chính các cấp trong việc thực hiện chính sách dân tộc, quan hệ dân tộc, đổi mới nội dung,...

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

0.60124 sec| 704.07 kb