Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Tiến trình gia nhập WTO Quyển 1 - NXB Lao động - Xã hội

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 18/11/2016
Dung lượng: 10,240Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Sưu tập
Nhà xuất bản: NXB Lao động và Xã hội
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 259
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 2
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Tiến trình gia nhập WTO - Quyển 1: Toàn văn báo cáo của ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO gồm 2 phần bao gồm phần báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO và phần phụ lục. Phụ lục I gồm các luật, quy định và các thông tin khác được Việt Nam cung cấp cho ban công tác. Phụ lục 2 gồm các danh mục, số liệu và thông tin liên quan.

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

0.61342 sec| 703.164 kb