Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Quy định khi post dữ liệu trên BigZ

Quy định khi post bài trên BigZ

Để đảm bảo dữ liệu cho việc kiểm duyệt cũng như thành viên download về, BigZ đặt ra một số quy định về việc post bài như sau:

+ Chữ cái đầu các chuyên mục phải viết hoa (bao gồm tiều đề bài viết, tóm tắt, mô tả ).

+ Phải chọn loại dữ liệu cho dữ liệu của bạn

+ Ảnh đại diện không được đóng dấu logo hay bất cứ dấu hiệu của nguồn trang web khác.

+ Ảnh đại diện phải đúng với dữ liệu mà bạn post lên

+ Với dữ liệu là file thiết kê thì các bạn lên để diện tích. Ví dụ 4 x 20 m

0.23678 sec| 533.453 kb