Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Quy hoạch - Đô thị

Số file/trang:
Giáo trình Quản lý đô thị - GS.TS Nguyễn Đình Hương

Giáo trình Quản lý đô thị - GS.TS Nguyễn Đình Hương

Nội dung Giáo trình Quản lý đô thị của GS.TS Nguyễn Đình Hương gồm 10 chương, mỗi chương tương ứng với một vấn đề lớn được đặt ra cho quản lý đô thị...

Lượt xem: 120

Lượt tải: 6

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

Quy trình này quy định trình tự, nội dung tiến hành điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của cả nước. Việc điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất ...

Lượt xem: 124

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi - TS. Võ Kim Cương

Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi - TS. Võ Kim Cương

Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi bố cục được chia thành 2 phần. Trong đó, nội dung phần 1 trình bày về định hướng quản lý đô thị chuyển đôi ...

Lượt xem: 130

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình quy hoạch đô thị - ĐH Bách Khoa Đồng Nai

Giáo trình quy hoạch đô thị - ĐH Bách Khoa Đồng Nai

Giáo trình quy hoạch đô thị - ĐH Bách Khoa Đồng Nai ​giáo trình sau đây trình bày khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị....

Lượt xem: 91

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Cấp thoát nước đô thị - NXB Hà Nội

Giáo trình Cấp thoát nước đô thị - NXB Hà Nội

Giáo trình Cấp thoát nước đô thị gồm 3 phần 11 chương trình bày về: Thi công đường ống, mạng lưới thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước trong công trình ...

Lượt xem: 96

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Bài giảng Thiết kế đô thị - TS.KTS. Lê Trọng Bình

Bài giảng Thiết kế đô thị - TS.KTS. Lê Trọng Bình

Bài giảng chuyên đề Thiết kế đô thị - TS.KTS Lê Trọng Bình với mục tiêu tổng hợp, cung cấp những khái niệm cơ bản về kiến trúc, cảnh quan đô thị; quan điểm ...

Lượt xem: 109

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
0.30807 sec| 639.305 kb