Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Giáo trình Quản lý đô thị - GS.TS Nguyễn Đình Hương

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 20/11/2016
Dung lượng: 10,240Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: GS.TS Nguyễn Đình Hương
Nhà xuất bản: NXB Thống Kê
Năm xuất bản: 2003
Số trang: 445
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 5
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Nội dung Giáo trình Quản lý đô thị của GS.TS Nguyễn Đình Hương gồm 10 chương, mỗi chương tương ứng với một vấn đề lớn được đặt ra cho quản lý đô thị. Nội dung được trình bày về tổng quan đô thị và quản lý đô thị, bộ máy quản lý nhà nước về đô thị, quản lý quy hoạch và kiểm soát phát triển đô thị, quản lý kinh tế đô...

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

2.21207 sec| 1866.273 kb