Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 20/11/2016
Dung lượng: 10,240Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: TS. Võ Kim Cương
Nhà xuất bản: Sưu Tầm
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 200
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 3
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Quy trình này quy định trình tự, nội dung tiến hành điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của cả nước. Việc điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của cả nước phải tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

2.11234 sec| 1867.133 kb