Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ chi tiết bản đồ quy hoạch 1/500 cơ sở hạ tầng khu tái định cư X5 - Phú Sơn

Người gửi: PhongKTS
Ngày đăng: 22/07/2016
Dung lượng: 22,337Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 1
Loại download: Premium
Phí download: 11 bigz
Mô tả:

Hồ sơ chi tiết bản đồ quy hoạch 1/500 cơ sở hạ tầng khu tái định cư X5 - Phú Sơn bao gồm:
+ Chi tiết BĐ kiến trúc cảnh quan và khảo sát đất xây dựng
+ Chi tiết BĐ Phú Sơn
+ Chi tiết BĐ quy hoạch chia lô
+ Chi tiết BĐ quy hoạch kiến trúc cảnh quan
+ Chi tiêt MB hiện trạng và hạ tầng kĩ thuật
+ Chi tiết sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng
+ Chi tiết tổng MB sử dụng đất

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

0.63773 sec| 699.188 kb