Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Sinh học

Số file/trang:
Ôn lý thuyết thi đại học sinh học - Lê Đình Trung

Ôn lý thuyết thi đại học sinh học - Lê Đình Trung

Tài liệu "Ôn thi Đại học môn Sinh" cung cấp các bài tập ôn thi Sinh học được hệ thống theo phần, theo chương. Giúp các bạn dễ dàng ôn luyện và nắm kiến thức được hiệu quả hơn ...

Lượt xem: 111

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 22/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Sinh lý người và động vật - Trần Duy Nga

Giáo trình Sinh lý người và động vật - Trần Duy Nga

Giáo trình Sinh lý người và động vật trình bày các kiến thức chung về sinh lý học, sinh lý máu, tuần hoàn, hô hấp, sinh lý tiêu hóa, trao đổi chất và năng lượng ...

Lượt xem: 110

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 22/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Công nghệ DNA tái tổ hợp - Nguyễn Hoàng Lộc

Giáo trình Công nghệ DNA tái tổ hợp - Nguyễn Hoàng Lộc

Công nghệ DNA tái tổ hợp (còn gọi là kỹ thuật di truyền hay kỹ thuật gen) là một bộ phận quan trọng và là công nghệ chìa khóa (key technology) của lĩnh vực công nghệ sinh học ...

Lượt xem: 207

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 22/11/2016

Chi tiết
Di truyền học động vật - GS.TS. Phan Cự Nhân

Di truyền học động vật - GS.TS. Phan Cự Nhân

Cuốn sách Di truyền học động vật đề cập đến các cơ sở lý thuyết cơ bản về di truyền trên đối tượng động vật, giới thiệu các thành tựu nghiên cứu ...

Lượt xem: 134

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 22/11/2016

Chi tiết
Di truyền học - Phạm Thành Hổ

Di truyền học - Phạm Thành Hổ

Giáo trình di truyền học gồm 6 phần và 20 chương, cụ thể phần I trình bày về di truyền học cổ điển, phần II trình bày về cơ sở phân tử của tính di truyền ...

Lượt xem: 136

Lượt tải: 7

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 22/11/2016

Chi tiết
Công nghệ khí sinh học - NXB Lao động xã hội

Công nghệ khí sinh học - NXB Lao động xã hội

Công nghệ khí sinh học này lướt bỏ bớt phần lý thuyết và tập trung giới thiệu chi tiết việc xây dựng thiết bị khí sinh học, sử dụng khí và bã thải ...

Lượt xem: 104

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 22/11/2016

Chi tiết
0.11591 sec| 637.32 kb