Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Tài chính - Doanh nghiệp

Số file/trang:
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây Dựng

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây Dựng

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ biên soạn theo đề cương môn học đã được Bộ Xây dựng xét duyệt, nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về tài chính ...

Lượt xem: 109

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 21/11/2016

Chi tiết
Lý thuyểt tài chính tiền tệ - NXB Thống Kê

Lý thuyểt tài chính tiền tệ - NXB Thống Kê

Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ khái quát hóa một cách có hệ thống cơ sở lý luận về phạm trù Tài chính - Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường...

Lượt xem: 112

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 21/11/2016

Chi tiết
Lý thuyết tài chính tiền tệ - TS. Lê Thị Mận

Lý thuyết tài chính tiền tệ - TS. Lê Thị Mận

Lý thuyết tài chính tiền tệ được bố cục thành 18 chương, chia làm 3 phần. Trong đó, phần 1 trình bày về lý thuyết tài chính gồm 5 chương ...

Lượt xem: 131

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 21/11/2016

Chi tiết
0.10483 sec| 623.75 kb