Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Lý thuyểt tài chính tiền tệ - NXB Thống Kê

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 21/11/2016
Dung lượng: 10,240Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: GS.TS. Dương Thị Bình Minh
Nhà xuất bản: NXB Thống Kê
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 367
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 5
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ khái quát hóa một cách có hệ thống cơ sở lý luận về phạm trù Tài chính - Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Giáo trình gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Sau đây là phần 1 gồm 4 chương đầu với các nội dung như: Những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, những lý luận cơ bản về tiền...

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

2.00057 sec| 1830.781 kb