Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online
  • Skype 0169.6314689
  • Skype 0169.6314689

Tài chính - Ngân hàng

Số file/trang:
Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - TS.Mai Văn Bạn

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - TS.Mai Văn Bạn

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại do TS.Mai Văn Bạn làm chủ biên gồm 6 chương, được biên soạn trong mối liên hệ với các môn học thuộc ngành tài chính ngân hàng ...

Lượt xem: 100

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Thanh toán quốc tế - TS Trần Hoàng Ngân

Giáo trình Thanh toán quốc tế - TS Trần Hoàng Ngân

Giáo trình Thanh toán quốc tế - TS Trần Hoàng Ngân có kết cấu gồm 3 chương với nội dung: Hối đoái, phương tiện thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán quốc tế...

Lượt xem: 108

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Thanh toán quốc tế trong Du lịch - TS. Trần Thị Minh Hòa

Giáo trình Thanh toán quốc tế trong Du lịch - TS. Trần Thị Minh Hòa

Giáo trình "Thanh toán quốc tế trong Du lịch" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế trong du lịch ...

Lượt xem: 120

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình thị trường hối đoái - GS.TS. Lê Văn Tư

Giáo trình thị trường hối đoái - GS.TS. Lê Văn Tư

Thị trường Hối đoái được xuất bản với mong muốn cung câp cho bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về một lãnh vực hoạt động kinh tế còn hết sức mới mẻ và phức tạp...

Lượt xem: 94

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Tiền tệ ngân hàng - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

Tiền tệ ngân hàng - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

Tiền tệ ngân hàng do PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) biên soạn gồm 9 chương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ...

Lượt xem: 118

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Tiền tệ ngân hàng - TS. Nguyễn Minh Kiều

Tiền tệ ngân hàng - TS. Nguyễn Minh Kiều

Giáo trình Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính ...

Lượt xem: 111

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính trình bày nội dung kiến thức về khái niệm tiền, tổng quan về hệ thống tài chính, tìm hiểu lãi suất, hình thái diễn biến của lãi suất ...

Lượt xem: 86

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Tiền và hoạt động ngân hàng - TS. Lê Vinh Danh

Tiền và hoạt động ngân hàng - TS. Lê Vinh Danh

Tiền & hoạt động ngân hàng trình bày một cách hệ thống về tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ; hoạt động của ngân hàng; tiền tệ và tài chính quốc tế ...

Lượt xem: 92

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
2.06265 sec| 1570.984 kb