Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Tài chính - Ngân hàng

Số file/trang:
Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính trình bày nội dung kiến thức về khái niệm tiền, tổng quan về hệ thống tài chính, tìm hiểu lãi suất, hình thái diễn biến của lãi suất ...

Lượt xem: 87

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Kế toán tài chính - PGS.TS Võ Văn Nhị

Kế toán tài chính - PGS.TS Võ Văn Nhị

Kế toán là nguồn thông tin quan trọng và cần thiết cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài đơn vị kế toán. Thông tin kế toán đặc biệt cần thiết cho các nhà đầu tư ...

Lượt xem: 115

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Thuế - Nguyễn Xuân Quảng

Giáo trình Thuế - Nguyễn Xuân Quảng

Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mìn...

Lượt xem: 96

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 21/11/2016

Chi tiết
Lý thuyết tài chính tiền tệ - TS. Lê Thị Mận

Lý thuyết tài chính tiền tệ - TS. Lê Thị Mận

Lý thuyết tài chính tiền tệ được bố cục thành 18 chương, chia làm 3 phần. Trong đó, phần 1 trình bày về lý thuyết tài chính gồm 5 chương ...

Lượt xem: 97

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 21/11/2016

Chi tiết
Lý thuyểt tài chính tiền tệ - NXB Thống Kê

Lý thuyểt tài chính tiền tệ - NXB Thống Kê

Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ khái quát hóa một cách có hệ thống cơ sở lý luận về phạm trù Tài chính - Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường...

Lượt xem: 99

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 21/11/2016

Chi tiết
Tiền và hoạt động ngân hàng - TS. Lê Vinh Danh

Tiền và hoạt động ngân hàng - TS. Lê Vinh Danh

Tiền & hoạt động ngân hàng trình bày một cách hệ thống về tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ; hoạt động của ngân hàng; tiền tệ và tài chính quốc tế ...

Lượt xem: 92

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Tiền tệ ngân hàng - TS. Nguyễn Minh Kiều

Tiền tệ ngân hàng - TS. Nguyễn Minh Kiều

Giáo trình Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính ...

Lượt xem: 113

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Tiền tệ ngân hàng - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

Tiền tệ ngân hàng - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

Tiền tệ ngân hàng do PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) biên soạn gồm 9 chương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ...

Lượt xem: 119

Lượt tải: 4

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình thị trường hối đoái - GS.TS. Lê Văn Tư

Giáo trình thị trường hối đoái - GS.TS. Lê Văn Tư

Thị trường Hối đoái được xuất bản với mong muốn cung câp cho bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về một lãnh vực hoạt động kinh tế còn hết sức mới mẻ và phức tạp...

Lượt xem: 95

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - TS.Mai Văn Bạn

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - TS.Mai Văn Bạn

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại do TS.Mai Văn Bạn làm chủ biên gồm 6 chương, được biên soạn trong mối liên hệ với các môn học thuộc ngành tài chính ngân hàng ...

Lượt xem: 102

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình lý thuyết Tài Chính - Phạm Thị Lan Anh

Giáo trình lý thuyết Tài Chính - Phạm Thị Lan Anh

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập cho các trường THCN tại Hà Nội, Đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật ...

Lượt xem: 89

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 20/11/2016

Chi tiết
Giáo trình nguyên lý kế toán - Phan Thị Minh Lý

Giáo trình nguyên lý kế toán - Phan Thị Minh Lý

Giáo trình Nguyên lý kế toán gồm 7 chương trình bày tổng quan về kế toán, chứng từ và kế toán và kiểm kê, tính giá các đối tượng kế toán, tài khoản kế toán ...

Lượt xem: 88

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 21/11/2016

Chi tiết
Giáo trình kế toán doanh nghiệp

Giáo trình kế toán doanh nghiệp

Giáo trình Kế toán máy - Kế toán doanh nghiệp (2015) gồm 14 chương. Phần 1 gồm 7 chương đầu, trình bày tổng quan về phần mềm kế toán, cài đặt phần mềm ...

Lượt xem: 77

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 21/11/2016

Chi tiết
Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo chuyên ngành kế toán

Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo chuyên ngành kế toán

Tài liệu “Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSK “ được dùng để giảng dạy và học tập ...

Lượt xem: 84

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 21/11/2016

Chi tiết
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây Dựng

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây Dựng

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ biên soạn theo đề cương môn học đã được Bộ Xây dựng xét duyệt, nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về tài chính ...

Lượt xem: 95

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 21/11/2016

Chi tiết
1.97605 sec| 1592.727 kb