Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Tại sao tôi upload dữ liệu nhưng chưa được hiển thị?

Gửi câu hỏi
Gửi lúc: 17:00 03/04/2015
Tại sao tôi upload dữ liệu nhưng chưa được hiển thị?

Đáp: Hàng ngày trên hệ thống BigZ có rất nhiều dữ liệu được Upload lên thuộc nhiều thể loại. Những dữ liệu của các thành viên khi Upload thành công, được sự kiểm duyệt theo quy định của BigZ sẽ được hiển thị trên Website.


0.24333 sec| 527.109 kb