Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Thiết kế kiến trúc

Số file/trang:
Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép

Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép

Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép bao gồm: + Mặt bằng sàn + Bố trí thép dầm phụ + Thống kê cốt thép ...

Lượt xem: 93

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình

Đồ án tốt nghiệp thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình

Đồ án tốt nghiệp thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 50

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Bài tập lớn kết cấu thép

Bài tập lớn kết cấu thép

Bài tập lớn kết cấu thép

Lượt xem: 227

Lượt tải: 16

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Đồ án kết cấu bê tông sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm

Đồ án kết cấu bê tông sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm

Đồ án kết cấu bê tông sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm bao gồm: + Mặt bằng sàn + Bố trí cốt thép dầm phụ + Bố trí thép dầm theo mặt cắt + Thống kê thép

Lượt xem: 38

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Đồ án môn học bê tông cốt thép thiết kế sàn sườn toàn khối

Đồ án môn học bê tông cốt thép thiết kế sàn sườn toàn khối

Đồ án môn học bê tông cốt thép thiết kế sàn sườn toàn khối bao gồm: + Mặt bằng sàn + Bố trí thép + Thống kê thép ...

Lượt xem: 25

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Đồ án môn học kết cấu bê tông thiết kết sàn sườn toàn khối có bản dầm

Đồ án môn học kết cấu bê tông thiết kết sàn sườn toàn khối có bản dầm

Đồ án môn học kết cấu bê tông thiết kết sàn sườn toàn khối có bản dầm bao gồm: + mặt bằng sàn + Bố trí cốt thép bản theo mặt cắt + Thống kê thép

Lượt xem: 109

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Đồ án đại học môn học kết cấu bê tông cốt thép

Đồ án đại học môn học kết cấu bê tông cốt thép

Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép bao gồm: + Mặt bằng sàn + Bố trí cốt thép + Thống kê thép

Lượt xem: 17

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp môn học kĩ thuật thi công

Đồ án tốt nghiệp môn học kĩ thuật thi công

Đồ án tốt nghiệp môn học kĩ thuật thi công bao gồm: + Thiết kế dầm, sàn, cầu thang + Thiết kế BPTC khung nhà bê tông cốt thép toàn khối

Lượt xem: 17

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Đồ án môn học nền móng thiết kế móng dưới nền cột theo 2 phương án

Đồ án môn học nền móng thiết kế móng dưới nền cột theo 2 phương án

Đồ án môn học nền móng thiết kế móng dưới nền cột theo 2 phương án bao gồm: + Mặt bằng móng + Phương án móng + Cấu tạo móng + Thống kê thép

Lượt xem: 18

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Đồ án thiết kế kiến trúc

Đồ án thiết kế kiến trúc

Đồ án thiết kế kiến trúc bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt

Lượt xem: 27

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế chi tiết tòa nhà Vinatex tài nguyên

Hồ sơ thiết kế chi tiết tòa nhà Vinatex tài nguyên

Hồ sơ thiết kế chi tiết tòa nhà Vinatex tài nguyên bao gồm: + Chi tiết kiến trúc: mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng + Chi tiết kết cấu: Dầm, cột, móng

Lượt xem: 119

Lượt tải: 1

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Thiết kế kèo siêu thị Bài Thơ Rosa

Thiết kế kèo siêu thị Bài Thơ Rosa

Thiết kế kèo siêu thị Bài Thơ Rosa bao gồm: + Mặt bằng vì kèo, xà gồ, giằng mái + Chi tiết vì kèo

Lượt xem: 31

Lượt tải: 6

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp chung cư 32B - KĐT mới Hòa Vượng

Đồ án tốt nghiệp chung cư 32B - KĐT mới Hòa Vượng

Đồ án tốt nghiệp chung cư 32B - KĐT mới Hòa Vượng bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Mặt bằng tổng thể + Thuyết minh

Lượt xem: 52

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế nhà xưởng

Đồ án tốt nghiệp thiết kế nhà xưởng

Đồ án tốt nghiệp thiết kế nhà xưởng bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng

Lượt xem: 292

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
Đồ án tốt nghiệp thiết kế tổ chức thi công chung cư tái định cư

Đồ án tốt nghiệp thiết kế tổ chức thi công chung cư tái định cư

Đồ án tốt nghiệp thiết kế tổ chức thi công chung cư tái định cư bao gồm: + Chi tiết mặt bằng + Chi tiết mặt cắt + Chi tiết mặt đứng + Chi tiết tổng tiến độ thi công + Chi tiết tổng MB thi công + Chi tiết TC cọc khoan nhồi + Chi tiết móng +...

Lượt xem: 251

Lượt tải: 3

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 27/08/2016

Chi tiết
0.20899 sec| 686.75 kb