Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ chi tiết bản thiết kế đắp mới và sửa chữa đập Rạch Poóc

Người gửi: Hoang Tu
Ngày đăng: 22/07/2016
Dung lượng: 1,164Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 3 bigz
Mô tả:

Hồ sơ chi tiết bản thiết kế đắp mới và sửa chữa đập Rạch Poóc bao gồm:
+ Bản vẽ hiện trạng và trắc dọc
+ Bản vẽ mấu đường
+ Mặt bằng và mặt mặt cắt đập

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.69094 sec| 1873.586 kb