Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ chi tiết hạng mục cống BTCT ĐK 1000MM công trình tuyến dân cư Bình Giang II

Người gửi: PhongKTS
Ngày đăng: 22/07/2016
Dung lượng: 0,466Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 13
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Hồ sơ chi tiết hạng mục cống BTCT ĐK 1000MM công trình tuyến dân cư Bình Giang II bao gồm:
+ Cắt dọc, mặt bằng cống
+ Cắt dọc tự nhiên, cắt dọc thiết kế
+ Mặt chính miệng cống, chi tiết gối cống

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.79240 sec| 1865.125 kb