Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ chi tiết nạo vét kênh Đôi Dưới

Người gửi: PhongKTS
Ngày đăng: 22/07/2016
Dung lượng: 0,917Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 2
Loại download: Premium
Phí download: 2 bigz
Mô tả:

Hồ sơ chi tiết nạo vét kênh Đôi Dưới bao gồm:
+ Sơ họa vị trí mốc cao độ
+ Sơ họa vị trí công trình
+ Chi tiết hiện trạng và trắc dọc tuyến

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.68637 sec| 1871.609 kb