Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Tiêu chuẩn – Quy chuẩn

Số file/trang:
Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập III - NXB Nông nghiệp

Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập III - NXB Nông nghiệp

Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh: Tập III bao gồm các Tiêu chuẩn Nhà nước, Tiêu chuẩn Ngành và một số Tiêu chuẩn địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành với một số nội dung cần thiết mà các địa phương ...

Lượt xem: 102

Lượt tải: 5

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập II - NXB Nông nghiệp

Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập II - NXB Nông nghiệp

Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh: Tập II - Quản lý lâm sinh và xây dựng rừng bao gồm các Tiêu chuẩn Nhà nước, Tiêu chuẩn Ngành và một số Tiêu chuẩn địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ...

Lượt xem: 79

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập I - NXB Nông nghiệp

Văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập I - NXB Nông nghiệp

Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh bao gồm các Tiêu chuẩn Nhà nước (TCVN) và Tiêu chuẩn Ngành; ngoài ra còn có một số Tiêu chuẩn địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành với một số nội dung cần thiết ...

Lượt xem: 125

Lượt tải: 6

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Tuyển tập tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt Nam Tập 1

Tuyển tập tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt Nam Tập 1

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam: Tập 1 - Tiêu chuẩn trồng trọt gồm các Tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Ngành về lĩnh vực Nông nghiệp, cụ thể là lĩnh vực trồng trọt đang được áp dụng ở Việt Nam ...

Lượt xem: 92

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 46 - 2007

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 46 - 2007

TIÊU CHUẨN VỀ CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG.

Lượt xem: 68

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam Nghiệp vụ An ninh khách sạn

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam Nghiệp vụ An ninh khách sạn

Tài liệu "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (tiêu chuẩn VTOS) – Nghiệp vụ an ninh khách sạn" mô tả vị trí công việc cơ bản nhất của nhân viên an ninh/ bảo vệ làm việc tại một khách sạn

Lượt xem: 84

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) – Kỹ thuật chế biến món ăn Âu dành cho nhân viên nấu bếp Âu trong khách sạn, nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh tương tự

Lượt xem: 78

Lượt tải: 2

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 về hệ thống quản lý chất lượng do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn.

Lượt xem: 78

Lượt tải: 3

Người đăng: Nguyễn Trí Đức

Ngày đăng: 19/11/2016

Chi tiết
0.31055 sec| 651.797 kb