Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online

Tìm kiếm với từ khóa "Đồ án môn học kĩ thuật thi công"

Đồ án môn học kĩ thuật thi công thiết kế BPTC nhà công nghệ bê tông cốt thép toàn khối

Đồ án môn học kĩ thuật thi công thiết kế BPTC nhà công nghệ bê tông cốt thép toàn khối

Đồ án môn học kĩ thuật thi công thiết kế BPTC nhà công nghệ bê tông cốt thép toàn khối

Lượt xem: 39

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 29/08/2016

Chi tiết
Đồ án môn học kĩ thuật thi công

Đồ án môn học kĩ thuật thi công

Đồ án môn học kĩ thuật thi công bao gồm: + Mặt bằng thi công + Mặt cắt + Chi tiết ván khuôn

Lượt xem: 15

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Đồ án môn học kĩ thuật thi công bê tông toàn khối

Đồ án môn học kĩ thuật thi công bê tông toàn khối

Đồ án môn học kĩ thuật thi công bê tông toàn khối bao gồm: + Mặt bằng thi công phần thân + Mặt cắt + Chi tiết dầm

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Đồ án môn học kĩ thuật thi công công trình theo công nghệ bê tông cốt thép

Đồ án môn học kĩ thuật thi công công trình theo công nghệ bê tông cốt thép

Đồ án môn học kĩ thuật thi công công trình theo công nghệ bê tông cốt thép bao gồm: + Mặt bằng thi công + Chi tiết mặt cắt + Cấu tạo móng, khuôn

Lượt xem: 13

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Đồ án môn học kĩ thuật thi công

Đồ án môn học kĩ thuật thi công

Đồ án môn học kĩ thuật thi công bao gồm: + Mắt cắt + Chi tiết mặt bằng ván khuôn sàn + Thi công đào hố ...

Lượt xem: 18

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Đồ án môn học kĩ thuật thi công kĩ thuật bê tông cốt thép

Đồ án môn học kĩ thuật thi công kĩ thuật bê tông cốt thép

Đồ án môn học kĩ thuật thi công kĩ thuật bê tông cốt thép bao gồm: + Kĩ thuật thi công bê tông cốt thép + Lập BPTC công trình theo PP bê tông cốt thép toàn khối

Lượt xem: 4

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
Đồ án môn học kĩ thuật thi công lập BPTC khung nhà

Đồ án môn học kĩ thuật thi công lập BPTC khung nhà

Đồ án môn học kĩ thuật thi công lập BPTC khung nhà bao gồm: + chi tiết mặt cắt + Mặt bằng thi công + Mặt bằng đào móng

Lượt xem: 7

Lượt tải: 0

Người đăng: LongDN

Ngày đăng: 20/08/2016

Chi tiết
0.58901 sec| 1452.367 kb