Đăng ký Đăng nhập với Googleplus
Danh mục tài liệu
Support online
  • Skype 0169.6314689
  • Skype 0169.6314689

Tìm kiếm với từ khóa "bản vẽ nhà 4 tầng"

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng 3.3x20

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng 3.3x20

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng 3.3x20 bao gồm : + Mặt bằng + Mặt đứng + Mặt cắt + Cầu thang + Chi tiết Vách ....

Lượt xem: 28

Lượt tải: 1

Người đăng: Hoang Nam Kts

Ngày đăng: 13/08/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 5.32x6.08

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 5.32x6.08

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 5.32x6.08 bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt

Lượt xem: 44

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.48x19.82

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.48x19.82

Hồ sơ thiết kế nahf 4 tầng chi tiết 4.48x19.82 bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt

Lượt xem: 10

Lượt tải: 0

Người đăng: Khuekts

Ngày đăng: 23/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 3.5x16

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 3.5x16

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 3.5x16 bao gồm: mặt đứng+mặt bằng+mặt cắt

Lượt xem: 115

Lượt tải: 1

Người đăng: Hugh

Ngày đăng: 18/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế biệt thự 4 tầng chi tiết 7.78x15.3

Hồ sơ thiết kế biệt thự 4 tầng chi tiết 7.78x15.3 Tested

Hồ sơ thiết kế biệt thự 4 tầng chi tiết 7.78x15.3 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 19

Lượt tải: 0

Người đăng: Hungxd

Ngày đăng: 15/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 3.85x10.6

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 3.85x10.6 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 3.85x10.6 bao gồm: mặt bằng+mặt cắt+Cửa+Cầu thang+Điện nước

Lượt xem: 17

Lượt tải: 0

Người đăng: Hungxd

Ngày đăng: 14/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.85x4.5

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.85x4.5

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.85x4.5 bao gồm: Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 10

Lượt tải: 0

Người đăng: Hungxd

Ngày đăng: 14/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.1x16.9

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.1x16.9 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.1x16.9 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 23

Lượt tải: 0

Người đăng: Hungxd

Ngày đăng: 14/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 3.2x16.87

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 3.2x16.87 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 3.2x16.87 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Điện+Vệ sinh+Phối cảnh

Lượt xem: 15

Lượt tải: 0

Người đăng: Hungxd

Ngày đăng: 14/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 9x15.25

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 9x15.25

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 9x15.25 bao gồm: Mặt đứng+ Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 53

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 07/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng chi tiết 5x6

Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng chi tiết 5x6

Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng chi tiết 5x6 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng

Lượt xem: 92

Lượt tải: 1

Người đăng: David

Ngày đăng: 06/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 11.1x10.5

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 11.1x10.5

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 11.1x10.5 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng

Lượt xem: 4

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 03/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4x8

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4x8

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4x8 bao gồm: Mặt cắt+Mặt bằng

Lượt xem: 57

Lượt tải: 0

Người đăng: David

Ngày đăng: 03/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.2x11.9

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.2x11.9

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.2x11.9 bao gồm: Mặt bằng+Mặt cắt

Lượt xem: 16

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 01/04/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.19x11.85

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.19x11.85 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.19x11.85 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Điện nước+Trang trí nội thất+Kết cấu

Lượt xem: 32

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 31/03/2016

Chi tiết
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.4x21.06

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.4x21.06 Tested

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng chi tiết 4.4x21.06 bao gồm: Mặt đứng+Mặt bằng+Mặt cắt+Vệ sinh

Lượt xem: 6

Lượt tải: 0

Người đăng: hieuks

Ngày đăng: 31/03/2016

Chi tiết
1.58923 sec| 1509.43 kb