Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Đồ án tốt nghiệp thiết kế TCTC nhà ở CT3

Người gửi: LongDN
Ngày đăng: 29/08/2016
Dung lượng: 30,831Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 2
Loại download: Premium
Phí download: 15 bigz
Mô tả:

Đồ án tốt nghiệp thiết kế TCTC nhà ở CT3 bao gồm:
+ Chi tiết mặt bằng
+ Chi tiết mặt cắt
+ Chi tiết mặt đứng
+ Chi tiết MB đào móng
+ Chi tiết MB định vị
+ Chi tiết phương án thi công
+ Chi tiết thi công móng
+ Chi tiết tiến độ thi công
+ Thuyết minh 

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.35256 sec| 688.438 kb