Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Chuyên đề Số học - Diễn đàn Toán học

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 21/11/2016
Dung lượng: 10,240Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Sưu tầm
Nhà xuất bản: Sưu Tầm
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 150
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 2
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Chuyên đề Số học gồm 7 chương. Chương 1 đề cập đến các khái niệm về Ước và Bội. Số nguyên tố và một số bài toán về nó được giới thiệu trong chương 2. Chương 3 nói sâu hơn về Các bài toán chia hết. Phương trình nghiệm nguyên, Phương trình đồng dư được phác họa trong chương 4 và 5. Hệ thặng su và định lý Thặng dư Trung hoa sẽ được...

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.56716 sec| 1881.281 kb