Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Giải tích mạng bằng phương trình căn bản - Nguyễn Vinh Quang

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 21/11/2016
Dung lượng: 10,240Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Vinh Quang
Nhà xuất bản: Sưu Tầm
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 231
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 5
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Giải tích mạng bằng phương trình căn bản do Nguyễn Vinh Quang biên soạn gồm 8 chương: Chương 1 mạch và các định lý phân giải mạch, chương 2 phương pháp phân rã mạng điện, chương 3 giải tích mạng điện bằng phương trình căn bản, chương 4 biến đổi Laplace, chương 5 biến thể và mạch lọc, chương 6 mạch điện và phương trình vi phân, chương 7...

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.69187 sec| 1882.344 kb