Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Share full code + database tin tức xuân giao

Người gửi: Lạc Vô Tình
Ngày đăng: 16/03/2016
Dung lượng: 429,056Mb
Nền tảng OS: Tất cả
Tác giả: Sưu tập
Ngôn ngữ: PHP
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 9
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Share full code + database tin tức xuân giao. Chỉnh sửa cấu hình file wp-config.php:

define('DB_NAME', 'tintuc_xuangiao'); // Tên database

define('DB_USER', 'wp'); // Tên tài khoản database

define('DB_PASSWORD', '123456');// Mật khẩu database

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

2.06960 sec| 1819.625 kb