Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Share full code tin tức ẩm thực đơn giản, đẹp

Người gửi: Lạc Vô Tình
Ngày đăng: 16/03/2016
Dung lượng: 32,768Mb
Nền tảng OS: Tất cả
Tác giả: Sưu tập
Ngôn ngữ: PHP
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 19
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

Share full code tin tức ẩm thực đơn giản, đẹp. Chỉnh sửa file configuration.php:

var $db = 'tintuc_amthuc'; // Tên database

var $user = 'joomla'; // Tài khoản đăng nhập vào database

var $password = '123456'; // Mật khẩu đăng nhập vào database

 

 

 

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.89626 sec| 1821.031 kb