Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Hồ sơ chi tiết nhà máy chế biến sản xuất gia công và kinh doanh gỗ

Người gửi: PhongKTS
Ngày đăng: 25/07/2016
Dung lượng: 5,708Mb
Tác giả: Sưu tầm
Số trang:
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Premium
Phí download: 17 bigz
Mô tả:

Hồ sơ chi tiết nhà máy chế biến sản xuất gia công và kinh doanh gỗ bao gồm:
+ Chi tiết mặt bằng
+ Chi tiết mặt cắt
+ Chi tiết  mặt đứng
+ Chi tiết KC đài nước
+ Chi tiết KC nhà ăn+nhà bảo vệ
+ Chi tiết kết cấu văn phòng
+ Chi tiết kết cấu xưởng A
+ Chi tiết cổng vào
+ Chi tiết  điện 
+ Chi tiết  nước
...

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.87780 sec| 1790.648 kb